Profesionālā angļu valoda mehāniķiem

 

Izglītības programmas mērķis: sekmēt interesentu spējas lietot angļu valodu veiksmīgai mehāniķa darba pienākumu izpildei. Uzdevumi: mutiski komunicēt ar darba devēju, klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem angļu valodā; lasīt profesionālos dokumentus un tehnisko dokumentāciju angļu valodā; sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus; lietot elektroniskās datu bāzes un tulkošanas rīkus profesionāliem mērķiem.

Izglītības programmas mērķauditorija: strādājošie vecumā no 25 gadiem; pabeigta vidējā izglītība (tai skaitā profesionālā vai augstākā izglītība); mehānikas nozarē strādājošie un jebkurš cits interesents.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai:  angļu valoda ar priekšzināšanām. Iestājoties, tiek kārtots diagnosticējošs tests angļu valodas apguves līmeņa noteikšanai.

Programmas forma un apjoms: neformālā izglītība, 80 akadēmiskās stundas (72 klātienes nodarbības, 8 stundas tālmācībā).

Līdzmaksājums (10%): 36.00 EUR.

Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.

PIETEIKŠANĀS: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/