Tūrisma produkta veidošana un pārdošana

 

Izglītības programmas mērķis: sekmēt interesentu spējas radīt tūrisma produktu, piedāvāt radīto tūrisma produktu tirgū un pārdot to. Programmas  uzdevumi: definēt tūrisma produktu, izskaidrot tā īpatnības, aktualitāti, veidojošus elementus, nepieciešamos resursus un izmantot tos tūrisma produkta un piedāvājuma veidošanā; ievērot higiēnas prasības kvalitatīva produkta radīšanai; ievērot vides aizsardzības prasības un ilgtspējības pamatprincipus; noteikt pakalpojuma cenu; novērtēt konkurentus, pārzināt tūrisma produkta pieprasījuma un piedāvājuma ietekmējošos faktorus; izprast klientu vajadzības un motivāciju un veidot ilgtspējīgas attiecības ar klientiem; virzīt klientu apkalpošanas procesu, pielietot dažādas pārdošanas metodes; orientēties Latvijas Republikas saistošajos normatīvajos aktos.

Izglītības programmas mērķauditorija: strādājošie vecumā no 25 gadiem; pabeigta vidējā izglītība (tai skaitā profesionālā vai augstākā izglītība); tūrisma pakalpojumu sniedzēji un jebkurš cits interesents.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai:  nepieciešams priekšstats par tūrisma produkta veidošanu un pakalpojumu sniegšanu.

Programmas forma un apjoms: neformālā izglītība, 80 akadēmiskās stundas, klātienes nodarbības.

Līdzmaksājums (10%): 36.00 EUR.

Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.

PIETEIKŠANĀS: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/