Par notikumu

Mācību metodiskais līdzeklis ir paredzēts vecākā pirmsskolas un jaunākā sākumskolas vecuma bērniem. Izdevuma literārā redaktore ir Angelika Juško-Štekele, ilustratore – Svetlana Rozenfelde, uzdevumus izstrādājusi Sandra Juste, korektūru veikusi Vita Ansone, dizainere – Santa Katķeviča. Grāmata tapusi ar RTA finansiālo atbalstu.

Atvēršanas svētki paredzēti 5. aprīlī plkst. 14.30 RTA (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē). Pasākumā aicināti piedalīties pirmsskolas izglītības un sākumskolas iestāžu audzēkņi.

Grāmata tiks dāvināta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām, bibliotēkām.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto