Par notikumu

Svētku gaisotni veidos RTA jauktais koris “Sonitum” (vadītājs Jānis Mežinskis), pasākumā tiks sveikti RTA Gada balvas nomināciju ieguvēji.

RTA Gada balva ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir apbalvot tos RTA personāla pārstāvjus un sadarbības partnerus, kuri akadēmiskā gada laikā ir guvuši izcilus sasniegumus, sekmējot RTA izaugsmi ar nozīmīgu darbu, ievērojamiem rezultātiem, akcijām un citiem pasākumiem, kas ir būtiski RTA stratēģisko mērķu īstenošanai un atpazīstamības nodrošināšanai.

Būsim kopā Latvijas dzimšanas dienas ieskaņas pasākumā RTA!


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa