Par notikumu

Programma izveidota sadarbībā ar Mitveidas augstskolu Vācijā (Hochschule Mittweida). Studentiem ir iespēja praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzerapstrādi t.i. virsmu strukturēšanu, griešanu, marķēšanu, metināšanu un uzkausēšanu, paralēli pētot, markoapstrādes cietību un mikrocietību, hidrofobās un hidrofīlās īpašības, fāzu pārejas izmaiņas, nodiluma un skrāpējuma izturību, kontrastu un atstarošanās spektra īpašības u.tt. Šīs programmas absolvēšana nodrošina aktuālāko zināšanu iegūšanu lāzertehnoloģiju jomā, jo lāzertehnoloģijas tiek pielietotas praktiski visās dzīves sfērās – komunikācijas, medicīna, vides aizsardzība u.c. Jāpiebilst, ka studentiem tiek piedāvāta iespēja divus semestrus studēt arī Vācijā un iegūt abu augstskolu diplomus.

Kā stāsta maģistra studiju programmas „Lāzertehnoloģijas” direktors Antons Pacejs, studijas ir iespējams apvienot ar darbu. Programma paredzēta augsti kvalificētu inženierzinātņu speciālistu sagatavošanai Latgales reģionā, Latvijas un Eiropas Savienības tautsaimniecības vajadzībām. “Galvenās problēmas, kuras iezīmējas nākotnē, skar galvenokārt inženierzinātņu jomu speciālistus. Darba devēji uzsver, ka īpaši kritiska ir situācija ar augstākās kvalifikācijas speciālistu pieejamību. Atsevišķās jomās jau šobrīd ir vērojams augsti kvalificētu darbinieku trūkums. RTA ir nepieciešamā materiāli tehniskā bāze, lai sagatavotu konkurētspējīgus speciālistus,” norāda programmas direktors. 

Informatīvajā pasākumā būs iespēja apskatīt RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centru, uzdot sev interesējošos jautājumus. 

Jau informējām, ka ir iespēja uzsākt studijas ziemā par valsts budžeta līdzekļiem, jo no 

no 2. līdz 27. janvārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina ziemas uzņemšanu Inženieru fakultātes maģistra studiju programmā “Lāzertehnoloģijas” un “Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”. 


PIETEIKŠANĀS PASĀKUMAM OBLIGĀTA pa tālr.: 29866371 vai 26656553 vai e-pastu: uznemsana@rta.lv līdz 9. decembrim.