ADVANCED DIGITAL DESIGN COURSE ON MODERN BUILDINGS DEVELOPING SKILLS FOR YOUNG ENGINEERS

 • Erasmus+ KA2: Strategic partnership, Nr. 2020-1-PL01-KA226-HE-095244

  Finansējums: kopējās projekta izmaksas ir 261 018,00 EUR.

  Projekta koordinators:

  Mg.sc.ing., Aleksejs Zorins

  e-pasts: Aleksejs.Zorins@rta.lv

  Projekta vadošais partneris:  

  Bialystok University of Technology (Poland)

  Projekta partneri:

  University of Cordoba (Spain)

  University of Florence (Italy)

  Vilnius College of Technologies and Design (Lithuania)

  Rezekne Academy of Technologies (Latvia)

  Projekta mērķis:

  Izstrādāt radošu un inovatīvu būvinženieru apmācības programmu, kura iekļauj sevī klātienes mācības, praktiskus apmācības moduļus (virtual labs) sadarbībā ar industrijas partneriem, kā arī attālināto apmācības veidus.

  Projekta aktivitātes:

  • Docētāju apmācība (10 dienu programma);
  • Studentu klātienes (Polijā) un attālinātā apmācība (80 stundas);
  • Mūsdienu būvniecības tehnoloģiju grāmata (angļu valodā);
  • Eiropas līmeņa konferences organizēšana;
  • 5 projekta tikšanās (ieskaitot 3 informatīvus seminārus).

  Projekta rezultāti:

  • 3 tiešsaistes studentu apmācības moduļi (virtual labs);
  • Grāmata “Ēku digitālais dizains”;
  • 10 dienu apmācības kurss docētājiem;
  • Intensīvais apmācības kurss studentiem (tiešsaistes un attālināti).