Collaborative Teaching in the Inclusive Classroom (CoTIC)

Projekta numurs: 2021-1-BG01-KA220-SCH-000031633

Projekta vadītājs/koordinators: Mārīte Rozenfelde

Projekta mērķis: Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt metodiku, kā sadarboties speciālajam pedagogam, skolotājiem, klases audzinātājam un psihologam atbalsta komandās, strādājot ar 1.klases skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, piedāvāt šo metodiku apgūt e- kursu veidā.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Projektā paredzēts izstrādāt metodiku atbalsta komandu darbam sākumskolas 1. klasēs, izstrādāt un piedāvāt e- kursus šīs metodikas apguvei. Projekta darbībai tiks izveidotas skolotāju un atbalsta speciālistu komandas, kuras tiks apmācītas un darbosies kopā, lai izstrādātu un pielietotu izglītojošus materiālus, kurus varēs izmantot nodarbību laikā (klases audzinātāji un skolotāji), individuālajās nodarbībās (atbalsta personāls) un mājās (vecāki) atbalsta darbā skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

Projekta rezultāti:

 • novērtēšanas skala, kas sastāv no divām daļām (skrīninga rīks un atsevišķu testu komplekts);
 • sadarbības partneru iesaistīto skolotāju, psihologu un speciālās izglītības skolotāju mācību darbsemināri;
 • visi materiāli plus divi teorētiskie moduļi, kas veltīti iekļaujošai izglītībai un sadarbības mācīšanai, tiks apkopoti rokasgrāmatā),
 • e-mācību kurss skolotājiem un atbalsta personālam. Visi materiāli būs pieejami visās partneru valodās un angļu valodā lejupielādējamā elektroniskā formātā

Partneru saraksts:

 • Základní škola "Poznávání" s.o.o. , Čehija,
 • Sdruzhenie "ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA" Bulgaria,
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvia,
 • Agrupamento de Escolas de Sines, Portugal,
 • Kocaeli Milli Egitim Mudurlugu, Turkey,
 • Future Focus Ltd, Malta,
 • Instituto Comprensivo "F. SEVERI,"Itālija.

Projekta kopējais finansējums: 208 893,00 EUR (RTA 26 931,00 EUR)

Projekta finansējuma avots: ERASMUS+

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā:

 • Ilze Skromule,
 • Mihails Kijaško,
 • Marija Leikuma (bak.st.pr. Speciālā izglītība studente),
 • Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolotāji.