Distance learning for students and kids with autism spectrum disorder (DiLASD)

Projekta numurs: 2020-1-PL01-KA226-VET-095338

Projekta vadītājs/koordinators: Velta Ļubkina

Projekta mērķis: Attīstīt sociālo pedagogu un sociālo darbinieku kompetences attālināti palīdzēt skolēniem un bērniem ar autisma spektra traucējumiem (ASD) un viņu ģimenēm.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Projekta kopsavilkums, galvenās darbības: DiLASD projekts apmācīs sociālos pedagogus un sociālos darbiniekus, lai attālināti atbalstītu studentus un bērnus ar ASD. Šim nolūkam tiks izmantota īpaša tiešsaistes mācību vide, kā arī programmējami rotaļlietu roboti (PTR) un programmatūras lietojumprogrammas.

Projekta rezultāti: DiLASD projektā ir iesaistīti pieci partneri, kuriem ir ilgstoša pieredze ASD jomā. Viņi apkopos savu teorētisko un praktisko pieredzi, ar mērķi izveidot mācību paketi, kas būs kā pamats, lai attālināti atbalstītu studentus un bērnus ar ASD. 

Apmācību komplektā ietilps: 

  • mācību kurss sociālajiem pedagogiem/sociālajiem darbiniekiem, lai apmācītu viņus attālināti atbalstīt skolēnus un bērnus ar ASD, kā arī viņu vecākus. 
  • Laboratorijas aktivitātes, kurās skolēni un bērni ar ASD eksperimentēs ar attālināto mācīšanos, lietojumprogrammu izmantošanu un programmējamiem rotaļlietu robotiem (PTR). 
  • Virtuāla kopiena, kurā sociālie pedagogi, sociālie darbinieki un vecāki var atrast izglītojošus materiālus, apkopot un dalīties pieredzē. 
  • Izglītojoša multimediju grāmata.

Partneru saraksts:

  • WYZSZA SZKOLA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE (vadošais partneris)
  • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (E10176324, CY) Cyprus
  • Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia (E10129628, IT) Italy
  • Interdisciplinary Network of Special and Intercultural Education INCLUDE (E10160033, GR) Greece

Projekta kopējais finansējums: 171511,00 EUR ( RTA 26734,00 EUR)

Projekta finansējuma avots: Erasmus+

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā: V.Ļubkina, L.Danilāne, R.Orska, A.Āboliņa