Lasāmgrāmata latgaliešu valodā "Burtu vuoceleite" (LKP2021/69)

 • Finansējuma summa, t.sk. RTA daļa:

  • Projekta kopējās izmaksas - 1055,30 EUR
  • Pašfinansējums – 360,30 EUR
  • Programmas finansējums - 695,00 EUR

  Finansējuma avots: Latvijas Valsts mežu un Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2021

  Mērķis

  Izdot oriģinālu, mūsdienīgu, kvalitatīvu lasāmgrāmatu latgaliešu valodā “Burtu vuoceleite” papīra formātā un sagatavot to apskatei digitālā formātā attālinātības laika apstākļos.

  Iepazīstot grāmatas saturu un ilustrācijas, rosināt ģimenes pievērst uzmanību Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanai un attīstībai.

  Veicināt latgaliešu identitātes stiprināšanu, valodas un rakstības saglabāšanu un attīstīšanu.

  Projekta anotācija

  Pasaulē un arī Latvijā turpinās globalizācija, valodā tiek pārņemts arvien vairāk svešvārdu, līdz ar to, ir vēlme saglabāt un popularizēt latgaliešu valodu, izveidojot un izdodot lasāmgrāmatu “Burtu vuoceleite” bērniem, viņu vecākiem un visiem interesentiem, kas vēlas papildināt zināšanas latgaliešu valodā, gūstot ierosmi sarunu tematiem. Dzejnieces Inetas Atpiles-Juganes divrinžu saturs rada pozitīvas un priekpilnas asociācijas, kas tiek atspoguļotas arī Ievas Širiņas ilustrācijās. Latgaliešu valodas lasāmgrāmatā “Burtu vuoceleite” izvēlēts ābeces princips, alfabēta secībā katrā lappusē iepazīstinot ar tautā mazlietotiem latgaliešu valodas vārdiem, ko jaunā paaudze dažkārt nav dzirdējusi un to iekļaušana ikdienas leksikā var bagātināt ikviena latgalieša vārdu krājumu. Grāmatas grafiskais dizains atbilst mūsdienu bērnu grāmatu ilustrēšanas tendencēm – zīmējuma, teksta un baltā laukuma balansa ievērošana, teksta un fona kontrasts. Ilustrācijās izmantoti dabā un mājās esoši, bērniem atpazīstami putni un dzīvnieki, ēdamlietas, filmas “Cilvēka bērns” varonis – Boņuks u.c. Latgalei raksturīgi objekti un priekšmeti.

  Papīra formāta lasāmgrāmatu aktualitāti nosaka arī sabiedrības paradumu maiņa, ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus veikt darba pienākumus un mācības attālināti, liek ģimenēm atrasties ilgstoši vienkopus savās dzīvesvietās. Tas nosaka nepieciešamību organizēt saistošu savstarpējo komunikāciju, vēlams, neizmantojot digitālās ierīces. Viens no veidiem ir kopīga grāmatas lasīšana un ilustrāciju apskate bērniem  kopā ar vecākiem. Lasāmgrāmatas “Burtu vuoceleite” saturs un attēli rosina tēmas sarunām par vērtībām, kas ir svarīgas gan bērniem, gan pieaugušajiem.

  Projekta galvenās darbības

  • izstrādāt grāmatas “Burtu vuoceleite” vāka grafikas dizainu, veikt grāmatas lappušu skiču korekcijas.
  • sagatavot manuskripta failu grāmatas izdošanai papīra un digitālā formātā,
  • sadarbojoties ar poligrāfijas uzņēmumu SIA “Latgales Druka”, realizēt lasāmgrāmatas “Burtu vuoceleite” izdošanu latgaliešu identitātes stiprināšanai, valodas un rakstības saglabāšanai un attīstīšanai.
  • sarīkot lasāmgrāmatas “Burtu vuoceleite” atvēršanas svētkus Rēzeknē un Viļānos, prezentējot konkrētā projekta ietvaros radīto rezultātu;
  • nodrošināt lasāmgrāmatas “Burtu vuoceleite” pieejamību Latgales skolās un bibliotēkās, kā arī dažādos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pasākumos papīra un digitālā formātā.
  • prezentēt Latgali, latgaliskos kultūras procesus bērnu literatūras jomā ar savdabīgu, mūsdienīgu grāmatu.

  Plānotie rezultāti

  • Izdota papīra un elektroniska formāta saturiski un ilustratīvi saistoša lasāmgrāmata latgaliešu valodā “Burtu vuoceleite” 500 eksemplāros.
  • Lasāmgrāmata latgaliešu valodā “Burtu vuoceleite” popularizēs latgaliešu valodu Latvijā un pasaulē.
  • Lasāmgrāmata latgaliešu valodā “Burtu vuoceleite” papildinās Latvijas bibliotēku bērnu nodaļas (100 eks.), kā arī Latgales skolu bibliotēku krājumus (100 eks,).
  • Lasāmgrāmatas latgaliešu valodā “Burtu vuoceleite” tiks dāvinātas prezentācijas pasākumu apmeklētājiem (pasākums RTA bibliotēkā – 50 eks., Viļānu Novadpētniecības muzejā – 50 eks.), kā arī dažādos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas organizētajos pasākumos (200 eks.), tādējādi nonākot ģimenēs, kur tiks izmantotas kvalitatīvi pavadīta laika organizēšanai.
  • Grāmatas izdošana nodrošinās literāro un kultūras procesu aktīvu norisi, prezentēs jaunrades izpausmju daudzveidību Latgalē un Latvijā, popularizējot latgaliešu valodu bērnu vidū.

  Informācija par projekta vadītāju/koordinatoru RTA

  RTA asociētā profesore, REGI vadošā pētniece, studiju virziena “Mākslas” padomes vadītāja  Aina Strode

  Informācija par RTA īstenošanas personālu

  • RTA docente, REGI pētniece, studiju virziena “Mākslas” padomes locekle, māksliniece, grāmatas dizaina izstrādes konsultante Diāna Apele;
  • Grāmatas tekstu autore – dzejniece Ineta Atpile-Jugane;
  • RTA profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” absolvente, grāmatas dizainere un maketētāja – Ieva Šiliņa.