Kvalifikācija: Loģistikas speciālists

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 2,5 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1520 EUR / gadā)
  • neklātienes studijas: 3 gadi (maksas studijas 1220 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 100 KP (150 ECTS)

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • uzsākt profesionālo darbību loģistikas speciālista profesijā, izvēlētajā specializācijā: pārtikas ražošanas loģistika, metālapstrādes loģistika, tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas loģistika. Strādāt var loģistikas uzņēmumos, noliktavās, ražošanas uzņēmumos u.c. iestādēs.
  • Turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.