Grāds: Zinātnes doktora grāds PhD informācijas tehnoloģijās

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 3 gadi (maksas studijas 3950 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 120 KP (180 ECTS)

Programmas direktors(e)

Profesors, Dr.sc.ing.
Artis Teilāns

Artis.Teilans@rta.lv

26529669

Nepieciešams satura teksts

Studiju programmas rezultāti

Absolventu iespējas

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniekus informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē un veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas, kā arī pētniecisko prasmju un pētījumu rezultātu pielietošanu šādās problēmu vidēs:

  • biznesa un tūrisma informācijas sistēmu modelēšana.
  • sistēmiskas reģionālās attīstības plānošana.
  • politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana.
  • loģistikas informācijas un transporta sistēmu modelēšana.
  • ražošanas procesu modelēšana.
  • e-apmācības sistēmu konstruēšana.
  • imitāciju modelēšanas tehnoloģijas pilnveidošana.
#

Uzņemšanas prasības

Pārrunas par promocijas darba tēmu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas doktora studiju programmā „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” tiek uzņemtas personas, kurām ir maģistra grāds sociotehnisko sistēmu modelēšanā, datorsistēmās, informācijas tehnoloģijā, datorzinātnē vai inženierzinātnē, dabas zinātnēs, ja studiju laikā apgūts studiju kurss, kas saistīts ar matemātisko un/vai imitāciju modelēšanu. Promocijas darba tematikai jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi (bizness, tūrisms, sabiedrības pārvaldība, loģistika, informācijas sistēmas). Pretendentam jāiesniedz zinātniskās tēmas apraksts par izvēlēto promocijas darba tematu (līdz 10 lpp.)

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.