Esot ekskursijā RTA, tika apskatītas visas trīs fakultāte: Inženieru,  Izglītības valodu un dizaina, Ekonomikas un pārvaldības. Aplūkotas laboratorijas, auditorijas, satikti studenti un RTA mācībspēki. 

RTA jau 10 gadus īsteno programmu “Apģērbu dizains un tehnoloģija, kurā zināšanas un praktiskās iemaņas var iegūt augsti kvalificētu mācībspēku vadībā, izmantojot mūsdienīgu aprīkojumu, kā arī veicot pētījumus modernās laboratorijās. Programmas direktore Silvija Mežinska norāda: “Mūsu programma ir īpaša ar to, ka salīdzinoši īsā laikā (studiju ilgums ir 2,5 gadi) tiek iegūts profesionālais diploms, apgūta apģērbu projektētāja profesija un absolvents, ja vēlas, var uzsākt darba gaitas. Atbilstoši savām vēlmēm mūsu studenti jau studijās dodas dažāda mēroga uzņēmumu praksēs, izmanto iespēju studēt vai veikt praksi arī ERASMUS+ mobilitātē, kādā no RTA sadarbības universitātēm. Programmas absolventi papildina tekstila industrijas profesionāļu skaitu, izvēloties strādāt kādā no Latgales uzņēmumiem vai arī veido savus zīmolus, sadarbībā ar Rēzeknes biznesa inkubatoru. Mēs lepojamies ar veiksmīgi izstrādātiem studiju projektiem un kvalifikācijas darbiem, kuros tapušas kolekcijas no lina, kaņepju drānas. Procesā izmantotas progresīvās tehnoloģijas, piemēram, 3D druka, lāzertehnoloģijas, apģērbā integrētas elektronikas komponentes. Lieliska sadarbība izveidojusies ar RTA pētnieciskajiem centriem. Sadarbībā ar akadēmijas inženieriem RTA granta projektos, tiek veikti eksperimentāli pētījumi, izstrādāti inovatīvi prototipi. Studējošie ar izstrādātajām tērpu kolekcijām ik gadu piedalās arī jauno dizaineru konkursos Lietuvā”.

RTA šajā studiju gadā papildinājusi savu tehnisko aprīkojumu. Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēknēm par tām stāstīja RTA inženieris Antons Pacejs, kurš demonstrēja virtuālās realitātes brilles, interaktīvās vizualizācijas, reversās inženierijas iespējas, lai tās izmantotu arī apģērbu projektēšanā. Nesen akadēmijas īpašumā nonācis arī 3D skeneris, ar kura palīdzību tiek veikti antropometriskie cilvēka auguma mērījumi un izstrādāts individuālais virtuālais Avatars, kas tiek lietots mūsdienu apģērbu prototipēšanā. Vēl no modernākajām iekārtām, kuras izmanto apģērbu dizaineri jāmin specializētās datorprogrammas Texdesign, Gerber AccuMark 3D, kuru iespējas demonstrēja vieslektore Ilze Bodža. Tie ir progresīvi 3D dizaina un vizualizācijas rīki, kas atvieglo un paātrina apģērbu projektēšanas procesu, veic virtuālu apģērbu 3D laikošanu un prototipu – apģērbu maketu rediģēšanu. Būtiski, ka šī studiju programma, izmantojot problēmbalstītu pieeju studijās, ir cieši sasaistīta ar reāliem projektiem. Profesionālajos praktikumos tiek izstrādāti pasūtītāja vajadzībām aktuāli apģērbu modeļu prototipi.

Vidusskolu klašu grupas aicinātas pieteikties ekskursijā, lai apskatītu RTA materiāli tehnisko bāzi, gūtu apliecinājumu tam, ka akadēmijai ir ļoti labs nodrošinājums, lai studenti varētu veikt pētījumus, praktiskos darbus, gūt iedvesmu idejām un īstenot savus sapņus ar RTA mācībspēku atbalstu. Informācija un pieteikšanās obligāta pa tālr. 26656553 vai e-pastu: san@rta.lv 

Lolita Kivleniece-Kuzņecova, 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Publicitātes foto