Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Tavs staRTA punkts RĒZEKNĒ!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā 49 studiju programmas. Augstākā izglītība ir īstā atslēga, ar kuru iespējams atslēgt vajadzīgās durvis ceļā uz savu mērķu īstenošanu.

Studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – tas nav tikai ceļš pretī sapņu piepildījumam. Tas ir aizraujošs piedzīvojums, kura laikā tiek iegūti jauni draugi, gūta nozīmīga pieredze, pārvarēti dažādi radoši izaicinājumi. Studiju laiks ir piesātināts ar vērtīgām lekcijām kompetentu mācībspēku vadībā. Teorija tiek papildināta ar daudzveidīgām praksēm, lai zināšanas tiktu labāk apgūtas un nostiprinātas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir Austrumlatvijas vadošais tehnoloģiju centrs, vieta zinātnei, tehnoloģiju pārnesei un inovācijām.

#
#
Rektore

Profesore, Dr.oec.
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv

29273350

2019. gada 26. februārī Ministru kabinets Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora amatā apstiprināja zinātņu doktori, profesori Ivetu Mietuli.

Iveta Mietule 1996. gadā absolvējusi Rēzeknes Augstskolu, iegūstot ekonomikas bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju finanšu vadībā. Studijas turpinājusi Latvijas Universitātē un ieguvusi maģistra grādu ekonomikā. 2009. gadā aizstāvējusi promocijas darbu un ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu.

1996. gadā I. Mietule uzsāka darba gaitas Rēzeknes Augstskolā. Sešus gadus ir bijusi RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne, aktīvi piedalījusies starptautiskos projektos, kopīgu studiju programmu izstrādē ar ārvalstu augstskolām.

I. Mietule ir doktora studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” direktore, viņas zinātniski pētnieciskais darbs saistīts ar cilvēkresursiem, reģionālo attīstību, augstāko izglītību un digitalizāciju, lielu nozīmi piešķirot sadarbībai ar valsts un reģionālās politikas veidotājiem, vairāk nekā 50 publikāciju un 3 monogrāfiju autore. Piedalījusies un devusi ieguldījumu vairāk nekā 15 projektos un programmās, tostarp FRONTEX, ERAF, ESF, INTERREG, ERASMUS, Valsts pētījumu programmā, Latgales reģiona attīstības stratēģijas “Latgales stratēģija 2030” izstrādē.

I. Mietule ir Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedre, Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikas un vadības zinātņu jomā. Kopš 2015. gada piedalās profesiju standartu izstrādē valsts līmenī kā nozares eksperte.