Sāciet mācīties jau šodien

Profesionāli un atsaucīgi
mācībspēki

Profesionāli un atsaucīgi pasniedzēji, kas nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.

Sāciet mācīties jau šodien

Inovāciju paradīze
studentiem

Visa līmeņa studentiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs un pilnveidot uzņēmējspēju, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātņietilpīgas biznesa idejas, saņemt stipendiju un atbalsta grantu.

Sāciet mācīties jau šodien

Jūsu idejas tiks
uzklausītas un atbalstītas

RTA sniedz studentiem dažāda veida atbalstu ideju realizēšanā un attīstīšanā.

Aktualitātes

#

Projekta ietvaros RTA docētāji pilnveidoja profesionālo kompetenci

Projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”” ietvaros RTA docētāji pilnveidoja profesionālo kompetenci.
#

RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultāti apmeklē mācībspēki no Lietuvas

No 15. līdz 18. maijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultāti apmeklēja mācībspēki no Lietuvas universitātēm.
#

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas programmēšanas inženierus gaida darba tirgū

18. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātes studentiem bija iespēja klātienē tikties ar uzņēmuma SIA "Geidans Solutions Latvia" pārstāvjiem.
#

Par studiju maksu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) 2022./2023. studiju gadam studiju maksas paliek iepriekšējā līmenī.
#

Erasmus+ projekta CoTIC tikšanās Floriānā (Maltā)

Šī gada 16.-17. maijā Maltas pilsētā Floriānā notika Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2021-1-BG01-KA220-SCH-000031633 CoTIC (Collaborative Teaching in the Inclusive Classroom) organizatoriskā sapulce.
#

Piesakies programmai "Speciālās izglītības saturs un didaktika" līdz 31. maijam

Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvei (valsts budžeta finansējums). Programmas īstenošana: 2022.gada 14. jūnijs – 4. novembris; prakses norises laiks ir plānots no 2022.gada 5. septembra līdz 28. oktobrim.
PAR Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Nāc studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā 49 studiju programmas. Augstākā izglītība ir īstā atslēga, ar kuru iespējams atslēgt vajadzīgās durvis ceļā uz savu mērķu īstenošanu.

Studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – tas nav tikai ceļš pretī sapņu piepildījumam. Tas ir aizraujošs piedzīvojums, kura laikā tiek iegūti jauni draugi, gūta nozīmīga pieredze, pārvarēti dažādi radoši izaicinājumi. Studiju laiks ir piesātināts ar vērtīgām lekcijām kompetentu mācībspēku vadībā. Teorija tiek papildināta ar daudzveidīgām praksēm, lai zināšanas tiktu labāk apgūtas un nostiprinātas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir Austrumlatvijas vadošais tehnoloģiju centrs, vieta zinātnei, tehnoloģiju pārnesei un inovācijām.

#

Tuvākie notikumi

#

23May

Starptautiskā personāla apmācības nedēļa 2022/ International Staff Training week 2022"

Pasākuma mērķis ir pulcēt RTA un esošo, kā arī topošo sadarbības iestāžu mācībspēkus, lai stiprinātu starptautisko sadarbību, apmainītos idejām un mācītos kopā.

#

26May

Mārtiņa Spridzāna promocijas darba "E-studiju procesa attīstība militarizētā izglītības iestādē" aizstāvēšana

2022.gada 26.maijā plkst. 14.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, 121.telpā

#

27May

16.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”

Aicinām piedalīties 16. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” („Society. Integration. Education”, SIE2022).

#

16Jun

Starptautiskā zinātniskā konference "Reģionālās valodas izglītībā: no teksta līdz tekstpratībai"

Konference plānota klātienē, ievērojot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības, ieeja norises vietā ar derīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

49

studiju programmas

1500

studējošie

10000

absolventi

140

sadarbības partneraugstskolas

Pamatstudijas

Studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – tas nav tikai ceļš pretī sapņu piepildījumam. Tas ir aizraujošs piedzīvojums, kura laikā tiek iegūti jauni draugi, gūta nozīmīga pieredze, pārvarēti dažādi radoši izaicinājumi.

Mūžizglītība

RTA Mūžizglītības centrs sniedz mācību pakalpojumus vietējā un starptautiskā līmenī, interesentiem piedāvājot mūsdienīgas, profesionālo izaugsmi veicinošas izglītības programmas.

Bibliotēka

RTA bibliotēkā tiek nodrošināta mācību, studiju un pētnieciskajam darbam nepieciešamās literatūras un informācijas par to saņemšana, tematisko uzziņu un konsultāciju pieejamība.

Ko par RTA saka mūsu studenti

Iesaku Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, jo te ir lieliskas iespējas sevi realizēt zinātnes jomā un sabiedriskajā dzīvē. Ja esi aktīvs un ieinteresēts jaunietis, Tev pavērsies vairākas durvis, lai pierādītu to sev un pārējiem.

#

Dina Soma Studiju programma “Ekonomika”

Jauniešus aicinu atbalstīt Latgali un izvēlēties studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – augstākās izglītības iestādē ar mūsdienīgu materiālo bāzi, saprotošiem, pretimnākošiem pasniedzējiem un dinamisku studentu pašpārvaldi.

#

Sandis Proms Studiju programma “Uzņēmējdarbība”

Citiem iesaku studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, jo šeit ir daudz dažādu iespēju ārpusstudiju aktivitātēm, kur var radoši darboties un iepazīties ar citiem aktīviem un draudzīgiem studentiem.

#

Signija Igaune Studiju programma “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”

Izvēlējos studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, jo vēlos apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju. Ieteiktu izvēlēties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, jo uzskatu, ka tieši šeit var iegūt kvalitatīvu izglītību.

#

Edmunds Lukaševičs Studiju programma “Programmēšanas inženieris”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā man ir iespēja iegūt augstāko izglītību un kļūt par interjera dizaineri. RTA ir manām mājām tuvākā augstākās izglītības iestāde, tāpēc nešaubījos par savu izvēli.

#

Amanda Broka Studiju programma “Interjera dizains”

Daudz studiju programmu, no kurām varēsi izvēlēties sev tīkamāko. Šeit ir arī lieliski pasniedzēji, kuri strādā ar lielu entuziasmu un atrod individuālu pieeju katram studentam.

#

Elīza Lukste Studiju programma “Tiesību zinātne”

Studiju laikā iegūtās zināšanas Tu varēsi izmantot savā nākotnes profesijā, tādējādi kļūstot pieprasīts darba tirgū. Uzskatu, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir lieliska iespēja tiem, kas vēlas būt aktīvi, radoši un zinoši, Latvijas un ārzemju darba tirgū pieprasīti profesionāļi. Es vēlos! Un Tu?

#

Agris Pastars Studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lieliski aprīkotās laboratorijas ir studentu rīcībā, un pasniedzēji ar savu padomu un atbalstu vienmēr ir gatavi palīdzēt. Ikviens students var izmantot arī ERASMUS+ piedāvātās studiju un prakses iespējas.

#

Inta Šaļina Studiju programma “Pārtikas produktu pārstrāde”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija rosina izglītoties, mācīties no savām kļūdām un priecāties par paveiktajiem darbiem. Iesaku RTA ikvienam, kam ir vēlme atrast savu mērķi un pilnveidoties.

#

Railija Zagorska Studiju programma “Tiesību zinātne”