No 1. līdz 25. augustam

Turpinās pieteikšanās studijām budžeta un maksas grupās pamatstudiju un maģistra studiju programmās

Aktualitātes

#

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sveic Rēzeknes pilsētu 737. dzimšanas dienā

Jau izsenis Rēzeknes pilsēta ir nozīmīgs kultūras, ekonomikas un izglītības centrs Latgales reģionā, kas apvieno dažādu tautību iedzīvotājus, kā arī sargā un lolo latgaliskās tradīcijas, kultūru un valodu. Mēs – latgalieši – vienmēr esam pratuši cītīgi strādāt un skaisti svinēt svētkus. Svētki, tāpat kā vieta, kur mēs dzīvojam, ir kopīgās identitātes daļa, kas mūsu apziņā ir dziļi iesakņojusies.
#

RTA pasniegts jurista diploms

26. jūlijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika diploma pasniegšana Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studentei Ilonai Delverei, kura ieguva profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. I. Delvere ir vienīgā no RTA, kura nokārtoja Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.
#

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija uzņēmusi par 15% vairāk studētgribētāju nekā pērn

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) straujā izaugsme, stabilitāte ir vainagojusies ne tikai ar 2. vietu Eiropas Savienības augstskolu novērtēšanas sistēmā “U-Multirank”, kurā akadēmija ir uzrādījusi teicamus rezultātus vairākās pozīcijās, bet atspoguļojas arī reflektantu uzņemšanas procesā. Šī brīža situācija vienotajā Latvijas uzņemšanas sistēmā liecina, ka RTA pieteicies par 15% vairāk studētgribētāju kā pagājušajā gadā.
#

Ar akadēmijas diplomu strādāt perspektīvā uzņēmumā

Annija Dubova šogad absolvēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmu “Ekonomika” (modulis: Finanšu un grāmatvedības vadība).
#

Par radošāko studiju programmu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viennozīmīgi visas studiju programmas ir radošas. Taču Izglītības, valodu un dizaina fakultātes profesionālā bakalaura studiju programma “Interjera dizains” ir īpaši piesātināta ar radošuma dzirksti. Inovatīvi risinājumi, kreatīva pieeja uzdevumiem ir studentu ikdiena, izstrādājot studiju projektus, veicot pasūtījuma darbus un apliecinot savas zināšanas diplomprojektu aizstāvēšanā.
#

RTA MIC noslēgusies “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides” 7. kārta

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā (RTA MIC) ir noslēgusies Eiropas Sociālā fonda projektā (Nr. 8.4.1.0/16/I/001 ) “ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide ” īstenotā 7. kārta.
PAR Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Nāc studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā 49 studiju programmas. Augstākā izglītība ir īstā atslēga, ar kuru iespējams atslēgt vajadzīgās durvis ceļā uz savu mērķu īstenošanu.

Studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – tas nav tikai ceļš pretī sapņu piepildījumam. Tas ir aizraujošs piedzīvojums, kura laikā tiek iegūti jauni draugi, gūta nozīmīga pieredze, pārvarēti dažādi radoši izaicinājumi. Studiju laiks ir piesātināts ar vērtīgām lekcijām kompetentu mācībspēku vadībā. Teorija tiek papildināta ar daudzveidīgām praksēm, lai zināšanas tiktu labāk apgūtas un nostiprinātas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir Austrumlatvijas vadošais tehnoloģiju centrs, vieta zinātnei, tehnoloģiju pārnesei un inovācijām.

#

Tuvākie notikumi

49

studiju programmas

1500

studējošie

10000

absolventi

140

sadarbības partneraugstskolas

Pamatstudijas

Studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – tas nav tikai ceļš pretī sapņu piepildījumam. Tas ir aizraujošs piedzīvojums, kura laikā tiek iegūti jauni draugi, gūta nozīmīga pieredze, pārvarēti dažādi radoši izaicinājumi.

Mūžizglītība

RTA Mūžizglītības centrs sniedz mācību pakalpojumus vietējā un starptautiskā līmenī, interesentiem piedāvājot mūsdienīgas, profesionālo izaugsmi veicinošas izglītības programmas.

Bibliotēka

RTA bibliotēkā tiek nodrošināta mācību, studiju un pētnieciskajam darbam nepieciešamās literatūras un informācijas par to saņemšana, tematisko uzziņu un konsultāciju pieejamība.

Ko par RTA saka mūsu studenti

Iesaku Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, jo te ir lieliskas iespējas sevi realizēt zinātnes jomā un sabiedriskajā dzīvē. Ja esi aktīvs un ieinteresēts jaunietis, Tev pavērsies vairākas durvis, lai pierādītu to sev un pārējiem.

#

Dina Soma Studiju programma “Ekonomika”

Jauniešus aicinu atbalstīt Latgali un izvēlēties studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – augstākās izglītības iestādē ar mūsdienīgu materiālo bāzi, saprotošiem, pretimnākošiem pasniedzējiem un dinamisku studentu pašpārvaldi.

#

Sandis Proms Studiju programma “Uzņēmējdarbība”

Citiem iesaku studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, jo šeit ir daudz dažādu iespēju ārpusstudiju aktivitātēm, kur var radoši darboties un iepazīties ar citiem aktīviem un draudzīgiem studentiem.

#

Signija Igaune Studiju programma “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”

Izvēlējos studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, jo vēlos apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju. Ieteiktu izvēlēties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, jo uzskatu, ka tieši šeit var iegūt kvalitatīvu izglītību.

#

Edmunds Lukaševičs Studiju programma “Programmēšanas inženieris”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā man ir iespēja iegūt augstāko izglītību un kļūt par interjera dizaineri. RTA ir manām mājām tuvākā augstākās izglītības iestāde, tāpēc nešaubījos par savu izvēli.

#

Amanda Broka Studiju programma “Interjera dizains”

Daudz studiju programmu, no kurām varēsi izvēlēties sev tīkamāko. Šeit ir arī lieliski pasniedzēji, kuri strādā ar lielu entuziasmu un atrod individuālu pieeju katram studentam.

#

Elīza Lukste Studiju programma “Tiesību zinātne”

Studiju laikā iegūtās zināšanas Tu varēsi izmantot savā nākotnes profesijā, tādējādi kļūstot pieprasīts darba tirgū. Uzskatu, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir lieliska iespēja tiem, kas vēlas būt aktīvi, radoši un zinoši, Latvijas un ārzemju darba tirgū pieprasīti profesionāļi. Es vēlos! Un Tu?

#

Agris Pastars Studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lieliski aprīkotās laboratorijas ir studentu rīcībā, un pasniedzēji ar savu padomu un atbalstu vienmēr ir gatavi palīdzēt. Ikviens students var izmantot arī ERASMUS+ piedāvātās studiju un prakses iespējas.

#

Inta Šaļina Studiju programma “Pārtikas produktu pārstrāde”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija rosina izglītoties, mācīties no savām kļūdām un priecāties par paveiktajiem darbiem. Iesaku RTA ikvienam, kam ir vēlme atrast savu mērķi un pilnveidoties.

#

Railija Zagorska Studiju programma “Tiesību zinātne”