Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pekļūstamības paziņojums

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas tīmekļvietni - https://www.rta.lv/.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. Neatbilstība prasībām tika konstatēta divos no vienpadsmit piekļūstamības aspektiem (prasībām): tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss, attēlu tekstuālā alternatīva.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 22.05.2023. Izvērtēšanu veica Lolita Kivleniece-Kuzņecova (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja).

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: san@rta.lv
Zvanot: +371 26656553
Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību RTA atbildīga Sabiedrisko attiecību nodaļa:
E-pasts: san@rta.lv
Tālrunis: +371 26656553

Pārraugošajā iestādē atbildīga ir Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļa:
E-pasts: Mihails.Kijasko@rta.lv
Tālrunis: +371 26625775

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam: Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +371 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.05.2023.