RTA nomā zemi uz kuras atrodas RTA īpašumā esošās ēkas:

  • Galdnieku iela 8, Rēzeknē, kadastra Nr.21000091505, 340,2kv.m.,
  • Maskavas iela 22, Rēzeknē, kadastra Nr.21000030409, 2556kv.m.,

RTA iznomā nedzīvojamās telpas juridiskajām un privātpersonām saskaņā ar MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”:

  • Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē, kadastra Nr.21000091406, telpu kopplatība 607,2 kv.m.
  • Atbrīvošanas aleja 115,Rēzeknē, kadastra Nr. 21000040905, 147,1 kv.m.

Detalizēti ar RTA infrastruktūru un izmantošanas mērķiem var iepazīties RTA Stratēģijā
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) rakstveida izsolē iznomā telpas Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē telpas 14,5m2, 13,1m2, 13,7m2 platībā (cena EUR 3,50/m2 bez PVN).