Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Informācija masu medijiem

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir mūsdienīga augstākās izglītības iestāde. Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina iekšējās un ārējās komunikācijas procesus augtskolā, sniedzot informāciju, lai mediji un sabiedrība uzzinātu par notikumiem RTA, īsteno sabiedrisko attiecību politiku un veido akadēmijas tēlu, kā arī uztur RTA iedibinātās tradīcijas.

#