Ar vispārīgajām uzņemšanas prasībām un noteikumiem var iepazīties:

Kontaktinformācija uzņemšanas jautājumos: