Uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2022./2023.studiju gadam sāksies 5. jūlijā.

Ar vispārīgajām uzņemšanas prasībām un noteikumiem var iepazīties: