Uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2022./2023.studiju gadam sāksies 5. jūlijā.
Kontakti

e-pasts: uznemsana@rta.lv
tālrunis: 26656553; 26695553

Uzņemšanas komisijas darba laiks klātienē

Atbrīvošanas aleja 115-121.kab., Rēzeknē, LV-4601
15.08.2022.-19.08.2022. (09:00-16:00)
22.08.2022.-25.08.2022. (09:00-16:00)
29.08.2022.-30.08.2022. (09:00-16:00)

Ar vispārīgajām uzņemšanas prasībām un noteikumiem var iepazīties: