[03.05.2024.] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā uz:

vadošā pētnieka amatu zinātnes nozaru grupā ,,6. Humanitārās un mākslas zinātnes: nozare 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra (apakšnozare – Latviešu folkloristika)’’ – 1 vieta.
Nepilns darba laiks (200 stundas līdz 2024.gada beigām)
Darba alga – 12.50 EUR/stundā

Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā un Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) vai jāiesūta elektroniski uz e-pastu: Inga.Lesnicija@rta.lv šādi dokumenti::

  • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
  • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
  • motivācijas vēstule;
  • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
  • pēdējos 6 gados dalības sertifikāti starptautiskās konferencēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” Apstiprināts RTA Senāta 26.11.2019. lēmumu Nr.8.