RTA bibliotēka

Par mūsu bibliotēku

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēkas darbības galvenais uzdevums ir RTA studentu un personāla bibliotekārā un informatīvā apkalpošana.

Bibliotēkas krājumos ir 54 214 informācijas vienības.

RTA bibliotēkā tiek nodrošināta mācību, studiju un pētnieciskajam darbam nepieciešamās literatūras saņemšana, tematisko uzziņu un konsultāciju pieejamība, datoru un bezvadu interneta izmantošana, bezmaksas piekļuve abonētajām un izmēģinājuma bibliogrāfiskajām un pilntekstu datu bāzēm, kā arī ir pieejami SBA (Starpbibliotēku abonements) pakalpojumi.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) locekle.

#
  • RTA bibliotēkas lietotāju ievērībai

    Jūlijā un augustā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

    Grāmatu nodošanai var izmantot grāmatu nodošanas skapīti pie ieejas lasītavā.

Tematiskos pieprasījumus lūgums pieteikt iepriekš, rakstot bibliotēkai biblioteka@rta.lv

Grāmatu nodošanai var izmantot arī grāmatu nodošanas skapīti pie ieejas lasītavā.

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, k-4, Rēzekne, LV-4601
E-pasts: biblioteka@rta.lv
Tālrunis: 29441103

RTA bibliotēka pieejama personām ar kustību traucējumiem

RTA bibliotēkas elektroniskais katalogs

Datubāzes

Ielogošanās caur dokumentu vadības sistēmu (DVS), izmantojot akadēmijas piešķirto e-pastu.
Par piekļuves iespējām darbam attālināti abonētajās datubāzēs jautāt, rakstot uz biblioteka@rta.lv
EBSCO

Daudznozaru e-žurnālu, e-grāmatu un citu e-resursu datubāze ar tematisko aptvērumu humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dabas zinātnēs.

ScienceDirect

Izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko, tehnisko, medicīnisko rakstu datubāze. Ir pieejami izdevumu pilnie teksti un ir izdevumi, kuriem pieejama tikai bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi.

Scopus

Izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze.

Web of Science

Kompānijas Clarivate Analytics veidotā pētniecības platforma, kas nodrošina pieeju augstas kvalitātes zinātniskajiem žurnāliem, publikācijām, konferenču materiāliem, piedāvājot publikāciju bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus u. c.

Latvijas Standartu bibliotēka

Standartu bibliotēkas krājumā iekļauti elektroniskā formāta dokumenti - spēkā esošie un atceltie. Standarti tiek papildināti ar jaunām versijām, grozījumiem un koriģējumiem, kā arī ar pirmpublicējumiem.

LNB Digitālās kolekcijas
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir piekļuve pilnam Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas portālu periodika.lv un gramatas.lndb.lv saturam.
iFinanses

E-žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kas sniedz aktuālo informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī praktiskus skaidrojumus to piemērošanā. Analītiski raksti rubrikās Grāmatvedība, Nodokļi, Darbinieki, Vadība, Tiesu prakse, Pašnodarbinātais.

iTiesības

E-žurnāls par tiesību aktu praktisko pielietošanu, jaunākajām izmaiņām normatīvajos aktos, skaidrojumiem normatīvo aktu piemērošanā. Analītiski raksti rubrikās Likumdošana, Komercdarbība, Darba tiesības, Saistību tiesības, Tiesvedības.

Jurista Vārds

Lielākais, specializētais Latvijas periodiskais izdevums tieslietās.

iBizness

Publikācijas par aktuāliem jautājumiem vadības, mārketinga, personāla, tehnoloģiju, finanšu un nodokļu jomā.

BilancePLZ

Specializēts portāls grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, uzņēmējiem un personāla vadītājiem. Aktuālākā informācija grāmatvedībā, nodokļos, likumdošanā.

Skolas Vārds

Izdevniecības Skolas vārds izglītības e-izdevumi skolām, kā arī metodisko materiālu datubāzes skolām un pirmsskolām.

Grāmatu un citu izdevumu izsniegšana

Izdevumus uz mājām izsniedzam bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem. Katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē nepieciešams uzrādīt personas apliecību.

Rezervēt grāmatas un pagarināt izmantošanas termiņu lietotāji var, izmantojot attālināto pakalpojumu (RTA bibliotēkas e-katalogā "Mana bibliotēka" vai e-pastā biblioteka@rta.lv ).

Individuālās lasītavas

Bibliotēkas lietotājiem pieejamas 2 individuālās lasītavas.

Apmācības

RTA bibliotēka piedāvā individuālās konsultācijas un grupu nodarbības par bibliotēkas pakalpojumiem, resursiem, informācijas meklēšanu bibliotēkas e-katalogā, datubāzēs.

Starpbibliotēku abonements (SBA)

Ir iespēja pasūtīt izdevumus no citām Latvijas bibliotēkām (Starpbibliotēku abonements).

RTA bibliotēka

Noderīga informācija

Bibliotēkas jaunieguvumiAtvērt

Brīvpieejas e-resursiAtvērt

Bibliotēkas lietošanas noteikumi Atvērt

Veidlapa bibliotēkas fondu papildināšanas pieteikšanai Atvērt