Informācija par stipendijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Nolikums par stipendiju piešķiršanu RTA
Kārtība, kādā notiek pieteikšanās stipendijai