Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares promocijas padomes atklātā sēdē (Jelgavā) RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes lektore Inta Kotāne veiksmīgi aizstāvēja darbu par tēmu “Apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu snieguma novērtēšana Latvijā” (promocijas darba vadītāja profesore Iveta Mietule).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kolektīvs sirsnīgi sveic Intu Kotāni ar doktora grāda iegūšanu. Lai neatlaidība, enerģija jauniem pētījumiem!

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto