2022. gada 7. oktobrī plkst. 14:00 Latgales Kultūrvēstures muzeja telpās notiks projekta A. Masiļūnes grāmatas “Povuoru gruomota” redizains un atkārtota izdošana nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai” aktivitāte 2022.gadā atjaunotā izdevuma “Povuoru gruomota” prezentācija.

Projekta mērķi: mūsdienīgi redizainēt un atkārtoti izdot par bibliogrāfisku retumu kļuvušo A. Masiļūnes recepšu grāmatu latgaliešu rakstu valodā “Povōru grōmota”, kas tika iespiesta 1992. gadā, lai mūsdienās veicinātu ēdienu kultūras mantojuma pētniecības, atjaunotnes un jaunrades procesu, popularizētu Latgales tradicionālo amatu prasmju un zināšanu pārmantošanu Latvijā un pasaulē, iepazīstinot lasītājus ar Rēzeknē dzimušās izcilās kulināres un starptautiski pazīstamās lektores A. Masiļūnes ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī sekmējot jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu un pieejamību plašai sabiedrībai.

Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA).

Sadarbības partneri: Latgales Kultūrvēstures muzejs, Daugavpils industriālais tehnikums un Rēzeknes tehnikums.

ANTOŅINA MASIĻŪNE (1921.-2019.) ir kulināre, latviešu virtuves popularizētāja un vairāku grāmatu autore, kuras pavārgrāmatas pazīst gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām. Par viņas mākslas darbu skatuvi kļuva virtuve un par viņas īpašajām izrādēm, kļuva viņas veidotās pavārgrāmatas. Lekcijas par latvisko galda kultūru un ģimenes svētkiem, uzvedības etiķeti, galdu klājumiem un rotājumiem viņa lasījusi ne tikai Latvijā, bet arī Amerikā. 2017. gadā apbalvota ar ceturtās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. Pagājušā gadsimta 80.-90. gados, kad mājsaimniecībās populāras bija pavārgrāmatas, īpaši vecākā paaudze bija iecienījusi tieši Latgalē dzimušās kulināres A. Masiļūnes ēdienu recepšu grāmatas. Žurnālists G. Bojārs savā autorraidījumā atzīmē, “ja mums Latvijai ir savs Dainu tēvs, A. Masiļūni varētu dēvēt par Latvijas recepšu mammu – vairāk nekā 25 pavārgrāmatas latviski, krieviski, latgaliski, arī vāciski, angliski. A. Masiļūnes apkopotā recepšu raža ir milzīga” (Bojārs G., 2017). Tas ir liels ieguldījums latviešu tautas nemateriālās kultūras mantojuma laukā, jo A. Masiļūne pievērsa uzmanību gan latviešu nacionālo ēdienu gatavošanas, gan Latvijas apstākļiem atbilstošu produktu izmantošanas popularizēšanai.

Pirmā A. Masiļunes grāmata “Ikdienai un svētku galdam” iznāca 1982.gadā, savukārt līdz šim vienīgā pasaulē grāmata latgaliešu valodā “Povōru grōmota” 1992.gadā, kuru ir izdevusi tieši rēzekniete A. Masiļūnes kundze.

Vēsturniece Vineta Vilcāne 2022.gadā izdotās grāmatas anotācijā raksta, ka “gruomotys izdūšonys gods Latgolys viesturē beja eipašs – 1992.g. augustā Rēzeknē nūtyka Pyrmais pasauļa latgalīšu saīts. Saītā lēme par latgalīšu volūdys vaicuojumim, gruomotu izdūšonu latgaliski, par Rēzeknis Augstškolys izveiduošonu i c. Atkluoja ari atjaunuotū pīminekli “Vienoti Latvijai” voi Latgolys Muora, taišni ituo Pyrmuo pasauļa latgalīšu saīta laikā izguoja ari Antoninys Masiļūnis “Povōru grōmota” (Vilcāne, 2022).

1992. gadā izdotajā pavārgrāmatā apkopots ap 400 recepšu: biezputras, pankūku, gaļas, pīrādziņu, dzērienu un daudzu citu ēdienu receptes. Grāmata tika izdota 1500 eksemplāros. Izdevuma jubilejas gadā, 30 gadu laika posms šo izdevumu ir padarījis par bibliogrāfisku retumu. Tas noteica nepieciešamību iepazīt A. Masiļūnes izdotās ēdienu recepšu grāmatas, ar mērķi popularizēt kulināro mantojumu, izstrādājot jaunu pirmās latgaliešu valodā izdotās grāmatas grafikas dizainu, izdotajā grāmatā, uzlabojot latgaliešu rakstu valodas gramatiku piesaistot valodas profesionālus korektorus un konsultantus – Marutu Latkovsku un Lidiju Leikumu. Izglītojošo materiālu veidošanā, publicēšanā, popularizēšanā tika iesaistīti Latgales Kultūrvēstures muzeja speciālisti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti un docētāji-pētnieki, Daugavpils industriālā tehnikuma un Rēzeknes tehnikuma audzēkņi un mācībspēki, citi interesenti.

Grāmatas izdošana ne vien nodrošinās kultūras procesu aktīvu norisi, prezentēs jaunrades izpausmju daudzveidību Latgalē, Rēzeknē, tradicionālo amatu prasmju un zināšanu ēdienu kultūras tradīciju jomā, ilgtermiņā popularizējot Latgales kultūras nemateriālo mantojumu un izcilās kulināres, 28.grāmatu autores, latviešu virtuves popularizētājas, starptautiski pazīstamās lektores, ceturtās šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieces rēzeknietes Antoņinas Masiļūnes ieguldījumu kulinārā mantojuma saglabāšanas jomā Latvijā, bet arī galvenā grāmatas oriģinalitāte un vērtība būs latgaliešu rakstu valoda. Grāmata būs kā piemiņas apliecinājums no kulināres dzimtās pilsētas un visas radošās komandas, kas darbojās 2022.gadā, grāmatas 30 gadu jubilejas piemiņas laikā, lai jaunais izdevums varētu doties pie saviem lasītājiem, nododot zināšanas jaunajai paaudzei.

Projekta vadītāja:

RTA docente un Reģionālistikas zinātniskā institūta pētniece Diāna Apele