Kā pieteikties studijām RTA?

 • aizpildi pieteikuma anketu https://uznemsana.rta.lv/;
 • pievieno nepieciešamos dokumentus atbilstoši uzņemšanas noteikumiem un maksājuma apliecinājumu par reģistrācijas maksas nomaksāšanu.

Iesniedzamie dokumenti

 • pase vai personas apliecinošs dokuments;
 • vārda un uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja kādā no obligāti iesniedzamajiem dokumentiem un pasē/personas apliecībā vārds vai uzvārds atšķiras un kādā no dokumentiem nav norādīts personas kods;
 • profesionālā vai akadēmiskā bakalaura vai profesionālās kvalifikācijas diplomu un tā pielikums;
 • ja izglītību iegūta ārvalstīs, jāiesniedz izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā (ja tā oriģināls nav kādā no šīm valodām) un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu;
 • dzīves un darba gājums (CV);
 • Iestājreferāts/eseja, ja to pieprasa konkrētās studiju programmas uzņemšanas prasības;
 • citi dokumenti, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (darba stāžu apliecinoši dokumenti, publikācijas utt.);
 • ierodoties klātienē RTA, jāiesniedz 1 fotogrāfija 3x4.

Reģistrācijas maksa

Piesakoties studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, jāsamaksā reģistrācijas maksa EUR 40,00 apmērā neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita.

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

RTA rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai.

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi:

 • Iestājreferātu izvērtēšana akadēmiskā maģistra studiju programmā “Vadības zinātne” 26.07.2024. Ar iestājreferāta prasībām var iepazīties šeit.
 • Maģistra studiju programmā “Izglītības zinātne” 26.07.2024. plkst. 10:00. Ar iestājpārbaudījuma prasībām var iepazīties šeit.
 • Maģistra studiju programmā “Lāzertehnoloģijas” 26.07.2024. plkst. 10:00. Ar iestājpārbaudījuma prasībām var iepazīties šeit.

Konkursa rezultāti

Konkurss noslēdzas 26.07.2024. plkst. 17:00. Konkursa rezultāti pieejami vietnē www.lais.lv (Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmija). LAIS lietotājvārds un parole tiek piešķirti, reģistrējot reflektantu studijām RTA.

Līgumu slēgšana

Līgumu slēgšana 31.07.2024. no plkst. 9:00 līdz 16.00

Līgumu par studijām var noslēgt:

 • Ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru (Atbrīvošanas aleja 115, 121.kab.; Rēzekne).
 • Ierodoties personīgi, līdzi jāņem personu apliecinoši dokumenti, 1 fotogrāfija (3x4) un jāuzrāda elektroniski pievienoto dokumentu oriģināli, ja pieteikumu studijām RTA esat iesniedzis elektroniski.
 • Attālināti ar drošu elektronisko parakstu.

Ja tiek slēgts līgums studijām par personīgo finansējumu, līdz 31. augustam jānomaksā 30% no gada studiju maksas.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto