Kopumā pasākumā piedalījās 47 dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm. Dalībnieki pārstāvēja gan augstākās un vispārējās izglītības iestādes, gan izglītības iestādes, kas īsteno speciālās izglītības programmas. 

Autism-IncluDi projekta mērķis ir veicināt izglītojamo ar autiskā spektra traucējumiem (AST) iekļaušanos attālināto mācību vidē. Attālinātās mācīšanās modelis ir ar daudziem izaicinājumiem gan pedagogiem, gan vecākiem, gan pašiem izglītojamiem. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar izstrādāto digitālo platformu, kur tiks ievietoti atbalsta materiāli, kas palīdzēs sniegt atbalstu cilvēkiem ar AST attālināto mācību procesā. Izstrādātie materiāli ir paredzēti studentiem, kas apgūst speciālās pedagoģijas programmu, profesionāļiem, kas jau strādā ar AST cilvēkiem un vecākiem, kas sniedz atbalstu mācībās saviem bērniem ar AST. Izstrādātie materiāli iekļauj: teorētiskās atziņas par AST izplatību un darba metodēm, digitālām atbalsta tehnoloģijām, psiholoģiskā atbalsta metodēm.

Par sabiedrības informēšanas un tolerances veicināšanas komunikācijā ar cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām ar ārzemju pieredzi dalījās Autism-Europe pārstāvis no Beļģijas Christian Takow. Autism-Europe organizācija pārstāv vairāk kā 90 nevalstiskās organizācijas no 38 valstīm, kuru mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par AST un dalīties ar labās prakses piemēriem.

Semināra dalībniekiem visas dienas garumā bija iespēja iepazīties ar RTA speciālās izglītības laboratoriju darbu, kā arī dalīties ar pieredzi ar RTA docētājiem un savstarpēji pārrunāt speciālās izglītības jomas aktualitātes.

Vairāk par Autism-IncluDi projekta partneriem un izstrādātās platformas saturu var iepazīties mājaslapā: https://autism-includi.uom.gr/ 

Doc. Aivars Kaupužs, 

projekta vadošais pētnieks