Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ir viena no Ata Kronvalda fonda mazo skolu reitinga TOP 5 un ieņem 4.vietu.

Lepojamies un priecājamies saņemt Atzinību.

Ata Kronvalda fonda skolu reitings tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu zinātniskajās konferencēs un citās sacensībās. Ata Kronvalda fonds ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana.