Valsts pētījumu programmas projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē (COVIDzīve) Nr. VPP-COVID-2020/1-0013” ietvaros Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) – J. Lonska, I. Mietule, L. Litavniece, I. Arbidāne un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) – I. Vanadziņš, L. Matisāne, L. Paegle) pētnieku komandas kopīgi izstrādātā publikācija “Work–Life Balance of the Employed Population During the Emergency Situation of COVID-19 in Latvia”, kas jau bija nopublicēta Q2 "Frontiers in Psychology" zinātniskajā žurnālā 2021. gadā (https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.682459), šogad tika iekļauta Frontiers izdevniecības izdotajā e-grāmatā “Managing and Mitigating Suffering at Work”* (redaktori Sanchez-Hernandez, M. I., Stankeviciute, Ž., Adamonienė, R., Blašková, M.). 


E-grāmatai ir atvērta pieeja: https://www.frontiersin.org/research-topics/20069/managing-and-mitigating-suffering-at-work