Irēna Onževa dzimusi 1942. gada 7. oktobrī Daugavpils rajona Demenes ciemā. Absolvējusi Daugavpils Pedagoģisko institūtu un ieguvusi vidusskolas matemātikas un fizikas skolotāja kvalifikāciju (1963), maģistra grādu matemātikas didaktikas apakšnozarē (1996).

Strādājusi par matemātikas skolotāju Maltas sovhoztehnikumā (1963-1980), par audzinātāju Rēzeknes internātskolā (1980-1987), par lektori Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā. (1987-1995), Rēzeknes Skolotāju institūtā (1991-1995), LU Latgales filiāles Ekonomikas fakultātē (1991-1993). Kopš 1993. gada strādāja Rēzeknes Augstskolā, šobrīd turpina darbu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Izglītības, valodu un dizaina fakultātē.

RTA studenti un kolēģi sveic Irēnu Onževu, vēlot izturību un labu veselību! 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto