Augustā biedrība “RTA absolventu asociācija” sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju īstenoja dienas nometni 15 līdz 18 gadus veciem jauniešiem “Karjeras pakāpiens Rēzeknē”. Piesaistot aktīvākos RTA mācībspēkus – Antru Kļavinsku, Sandru Murinsku, Intu Kotāni un Ingu Kaļvu-Miņinu, tika organizēta radoša, zināšanām un aktivitātēm piepildīta nedēļa. Nometnes vadītāja bija Lolita Kivleniece-Kuzņecova, to finansēja Rēzeknes pilsētas dome Bērnu nometņu organizēšanas projektu konkursa ietvaros. Konkursu administrēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

RTA izsaka lielu pateicību jauniešiem, kuri izvēlējās vienu vasaras brīvlaika nedēļu pavadīt RTA, kā arī “Zeimuļs” darbinieku komandai un jaunatnes lietu speciālistei Eleonorai Ivanovai par rūpēm un ieguldīto darbu, lai nometnes Rēzeknē notiktu.