#

Projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”” ietvaros mācībspēki apgūst jaunas kompetences, piedaloties specializētajās mācībās sadarbībā ar nozari “Brīvprogrammas “R” pielietošana datu apstrādē.”

Apmeklētajās klātienes lekcijās un praktiskajās nodarbībās, docētāji ieguva prasmi darbā ar liela apjoma datu apstrādi, vizualizāciju un mūsdienīgu datu analīzes rīku izmantošanu.

Iegūtā kompetence docētājiem noderēs turpmākajā akadēmiskajā un zinātniskajā darbā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”/i>

Projekta nr. 8.2.2.0/18/A/016

Projekta vadītājas asistente
Mārīte Mežāre