Projektā Nr. 2021-1-BG01-KA220-SCH-000031633 CoTIC Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju pārstāvēja projekta Latvijas komandas koordinatore Ilze Skromule un IT speciālists Mihails Kijaško, kā arī piedalījās partneri no Bulgārijas, Turcijas, Čehijas, Itālijas, Maltas un Portugāles. Sapulces gaitā tika pārrunātas projekta aktualitātes, analizēti līdz šim paveiktie uzdevumi un izvirzīti mērķi nākamajam darba cēlienam, īpašu uzmanību pievēršot izstrādāto pedagoģisko materiālu izmantošanai sākumskolas darbā, kā arī jauna E-kursa izveidei Moodle vidē (https://cotic.rta.lv/), kur plānots izvietot kvalitatīvu mācību saturu iekļaujošās izglītības veicināšanai.

Jāatgādina, ka projekta CoTIC galvenais mērķis ir uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti iekļaujošās izglītības kontekstā. Projekta komanda strādā, lai radītu kolaboratīvās mācīšanas metodiku, ar kuras palīdzību sākumskolas skolotāji, speciālās izglītības skolotāji un psihologi sadarbojas, lai palīdzētu sākumskolas skolēniem ar mācīšanās grūtībām labāk iekļauties mācību procesā.