RTA 2. kursa studenti norāda, ka apmeklēt izstādi bija īpaši vērtīgi, jo izstādē piedalījās kursabiedrs Guntis Trukšāns ar savu uzņēmumu “SIA  ORGANIC”. Uzņēmums ražo bioloģiski sertificētu produkciju, kura ražošanai 80% izejvielu ir izaudzēts ģimenes zemnieku saimniecībā “Griezītes”.

Izstādē varēja uzzināt gan par nozares jaunākajām tehnoloģijām, iepakojumiem un uzņēmumu izaugsmes iespējām, gan arī klausīties dažādas diskusijas. Bija iespēja iepazīties ar citu valstu uzņēmumiem, to produkciju un rast sadarbības partnerus ārpus Latvijas robežām.

Vizma Vasiļjeva,

RTA studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrāde”

2. kursa studente

Publicitātes foto