Lai to uzzinātu otrdien 16.05. 12:30 visi interesenti tiek aicināti padalīties seminārā Digitalizācija bioekonomikā – tendences patērētājiem un uzņēmējiem. Semināra lektore Sandija Zēverte-Rivža stāstīs par šībrīža tendencēm digitalizācijas jomā un to, kā digitalizācija ietekmē Latvijā svarīgās bioekonomikas nozares – lauksaimniecību, pārtikas ražošanu, mežsaimniecību un citas.

Seminārs notiks tiešsaistē.

Seminārs tiek organizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekta ‘’Bioekonomikas sektora uzņēmumu digitalizācija konkurētspējas un eksportspējas palielināšanai’’ ietvaros, vienošanās nr.: 1.1.1.2/VIAA/3/19/553