Tika apgalvots, ka akadēmisko sniegumu, īpaši uzņēmējdarbības, vadības un stratēģijas jomās, nevar vērtēt, tikai aplūkojot akadēmisko publikāciju un mācību kvalitāti. Tomēr, lai gan lielākajā daļā rakstu ir iekļauta politikas ieteikumu sadaļa, sadarbībai starp uzņēmējdarbības un vadības pētniekiem, nozari un politikas veidotājiem joprojām ir ievērojams potenciāls. Par pamatu šai sarunai ir ņemts doktora disertācijas darbs. Autors iepazīstinās ar to, kā tas ir palīdzējis ietekmēt politikas debates, kā arī to, kā mijiedarbība ar nozari un politikas veidotājiem veicina paplašinātu pētniecības norisi (un otrādi). Autors izmantos savu pieredzi, strādājot ēnu ekonomikas izpētes un politikas debašu jomā trijās Baltijas valstīs un arī ārpus to robežām.

Arnis Sauka ir Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors un Vidzemes Augstskolas padomes priekšsēdētājs. Arnis ir ieguvis doktora grādu Zīgenas Universitātes (University of Siegen) (Vācija) un ir publicējis savus pētījumus Strategic Entrepreneurship Journal, Journal of Business Ethics, International Small Business Journal un Journal of Comparative Economics. Balstoties uz savu akadēmisko darbu, Arnis ir plaši iesaistījies lietišķajos pētījumos. Šī darbība ietvēra ziņojumu izstrādi OECD un Eiropas Komisijai, kā arī dažādām ministrijām, nozaru asociācijām un NVO. Viņš ir organizējis dažādus pasākumus, tostarp akadēmiskās un lietišķās konferences, meistarklases, seminārus u.c, kā arī bieži uzstājas nacionālajos medijos, komentējot ekonomikas un ar uzņēmējdarbību saistītas problēmas.

Datums: 31. marts 15-17.00

Norises vieta: Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga), Strēlnieku iela 4a, Rīga. Telpa: W32

Vada: profesors Arnis Sauka, Rīgas Ekonomikas augstskola.

Dalība pasākumā ir bez maksas!

Pieteikšanās ir obligāta, lūdzu rezervējiet savu vietu šeit: https://forms.gle/aer4LXekeTRFUjBY8

Diskusiju moderēs prof. Arnis Sauka. Apmeklējums ir bez maksas.

Semināru organizē SSE Riga Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības centrs un atbalsta ESI studentu inovāciju programma. Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un atbalsta SEB banka un Rimi Latvija. Projekta numurs: 1.1.1 .3/21/A/008.a.