Pamatstudiju un maģistra līmeņa studiju programmu absolventi papildinās jauno speciālistu rindas, kļūstot par skolotājiem Latvijas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem rehabilitētājiem, interjera dizaineriem, tulkotājiem, karjeras konsultantiem.

RTA studiju un zinātņu prorektore asociētā profesore Angelika Juško-Štekele norādīja, ka absolventiem jātiecas pēc jaunām virsotnēm, izaugsmes, un šo attīstību var nodrošināt centieni turpināt mācīties, neapstājoties pie sasniegtā.

Izglītības, valodu un fakultātes dekāns profesors Jānis Dzerviniks uzsver: “Šis gads ir īpašs ar to, ka pirmo reizi akadēmijas vēsturē diplomus saņem pirmsskolas izglītības skolotāji. Tāpat gribētos atzīmēt, ka starptautisko izvērtēšanu ar vērtējumu “labi” ir izgājusi jaunā akadēmiskā maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”’”.

Izglītības, valodu un dizaina fakultātei ir daudz sadarbības partneru – bērnudārzi, skolas, biedrības, sociālie centri. Studiju procesā studenti bijuši praksēs sākumskolās un ģimnāzijās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centros, muzejos un dizaina uzņēmumos, tulkošanas birojos. Un guvuši labu sagatavotību, lai pilnvērtīgi veiktu darba pienākumus.

Jauno studentu uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā sāksies no 5. jūlija. Izglītības, valodu un dizaina fakultātē šajā uzņemšanas periodā plānotas vairāk kā 90 valsts finansētās budžeta vietas pilna laika studiju programmās. Uzņemšana notiks gan pamatstudiju, gan maģistra un doktora līmeņa studiju programmās. Plašāka informācija uz uzņemšanu atrodamawww.rta.lv

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto