Ilze Dreiska

“Tieši pedagogs palīdz attīstīties visiem bērnu talantiem. Pedagogs spēj ietekmēt nākotni, jo bērni ir mūsu nākotne. Svarīgākās pirmsskolas skolotāja īpašības: radošums, pacietība, iejūtība, cilvēkmīlestība. Pozitīvais šajā darbā – nav divu vienādu dienu, sociāli un emocionāli piepildīts darbs. Katra mazā uzvara, kad redzams darba rezultāts – bērns ir iemācījies kaut ko jaunu, sniedz prieku”.

Elizabete Suseja

“Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pedagogam atrasties ar bērniem uz viena viļņa: saprast un izjust bērna raksturu un temperamentu, atklāt un attīstīt bērna dotības, spējas un talantus, nebaidīties atklāti paust emocijas – prieku, bēdas, raizes, laimi. Pedagogs ir labsirdīgs, pieejams, atklāts un uzticams, lai bērni justos droši viņa klātbūtnē un nebaidītos vērsties pēc palīdzības, lai bērni redzētu pedagogā draugu, nevis biedēkli”.

Līva Dzene

“Kāpēc es mācos par pirmsskolas pedagogu? Pedagoga profesija ir grūta un reizē skaista. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka jau 3. paaudzē savā dzimtā es būšu pedagogs. Tas man rada lepnumu un degsmi. Iemesls, lai es nepadotos, sekotu savam aicinājumam. Ja jūti savu aicinājumu kļūt par pedagogu, tad nāc mācīties! Parādi, kādam jābūt pedagogam, ko tu vari iemācīt bērniem! Galvenais, kā to paveiksi. Bērni ir mūsu valsts nākotne, un pedagogi liek bērnā pamatus, kā arī iemāca izzināt pasauli. Vai jūti aicinājumu?”.  

Svetlana Šilova

“Galvenais, ko iegūstam, apgūstot skolotāja profesiju, ir zināšanas, kuras mēs katru dienu papildinām, lai nodotu tās bērniem. Strādājot ar bērniem, mēs mācāmies arī paši, uzzinot kaut ko jaunu katru dienu. Skolotāji kritiskajās situācijās spēj ātri atrisināt problēmas. Kļūstot par skolotāju, mēs iemācāmies būt radošiem, jo ļoti svarīgi ir ieinteresēt bērnu mācību vielas apgūšanai, mēs iegūstam jaunas personības iezīmes, tādas kā: apķērība un, protams, plašas zināšanas.

Kļūsti viens no mums! Tu mums esi vajadzīgs! Tu ietekmē nākotni!”.

Ritas Andrejevas foto