Projekta laikā partneri kartēs un analizēs pieaugušo izglītotāju kvalifikācijas un kompetences, ņemot vērā viedo tehnoloģiju ietekmi uz nākotnes tendencēm.

Projektā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbojas ar Izglītības un inovāciju izpētes centru (Rīga, Latvija), NVO “Creative Future Ideas” (Klaipēda, Lietuva), pieaugušo izglītības asociāciju “Com&Train” (Kopenhāgena, Dānija), kā arī Izglītības un nodarbinātības centru (Nūka, Grenlande).

Projekta mērķis ir izstrādāt ziņojumu par pieaugušo izglītotāju kvalifikācijām un kompetencēm zaļo un digitālo tendenču apstākļos, lai uzlabotu pieaugušo izglītotāju nodarbinātības, ekonomiskās un sociālās iekļaušanas iespējas.

Augusta beigās partneri tikās pirmajā projekta sapulcē, kas notika Klaipēdā, lai pārrunātu mērķus un paveicamos uzdevumus. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju šajā sanāksmē pārstāvēja Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns Jānis Dzerviniks un Mūžizglītības centra vadītāja Ilze Skromule.