Klausītājiem ar un bez priekšzināšanām:

  • pieteikšanās līdz 11.septembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu RTA tīmekļa vietnē - https://www.rta.lv/muzizglitiba/kiniesu-valoda;
  • nodarbības notiks līdz decembrim darba dienu vakaros (nodarbību laiks tiks precizēts);
  • programmas apjoms: 24 akadēmiskās stundas;
  • RTA darbiniekiem, studentiem un ATV skolēniem bez maksas, pārējiem klausītājiem maksas nodarbības (maksa tiks precizēta).
  • programmas norises adrese: Konfūcija klase, Atbrīvošanas aleja 90.
  • Pēc kursu beigšanas klausītāji saņems RTA Mūžizglītības centra apliecības, kā arī varēs turpināt apgūt ķīniešu valodu augstākā līmenī.

Informācija: muzizglitiba@rta.lv vai RTA MIC Atbrīvošanas alejā 115, 115. kab.