Mūsdienās elektrificēts transportlīdzekļu tirgus pastāvīgi attīstās. Pasaules pieprasījums pēc elektriskajām sistēmām ir salīdzinoši stabils. Par to liecina pēdējo gadu tirgus tendences attiecībā uz pārvietošanās transportlīdzekļu izmaiņām.

Līdzīga situācija tiek novērota arī globālā mikromobilitātes plašpatēriņa transporta tirgū, kura vērtība ir novērtējama virs 2,5 miljardiem EUR (dati 2019. gadā). Tirgus tendences norāda uz strauju tirgus pieaugumu – tās prognozētais pieaugums tiek paredzēts no 17,0% līdz pat 19,9% EUR ikgadēji apjomā līdz 2024. gadam (avots: Statista, Passport, Marketline, P&S Intelligence). Savukārt sporta elektrisko kartingu tirgus sektora padziļināts apskats norāda uz mikromobilitātes selektīvā tirgus pieaugumu salīdzinājumā ar kopējo mikromobilitātes tirgu. Sporta elektrisko kartingu tirgus izaugsmi galvenokārt virza augoša nepieciešamība pēc arvien efektīvākiem tehniskajiem risinājumiem, kas atbilst RTA bezpakāpju pārvada pielietošanai.

Komercializācijas projekta īstenošana sākās 1. decembrī 2020. gadā un jau vairāk kā 12 mēnešus Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas (RTA) komanda aktīvi strādā pie projekta „Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem” tehnoloģijas attīstības un pārneses, lai noslēgumā tehnoloģiju varētu piedāvāt tirgū un komercializēt, kur visa projekta perioda paredzamās izmaksas sastāda 289627, 21 EUR (90% ERAF un 10% RTA atbalsts).

Tehnoloģiju pārneses centrālā aktivitāte ir RTA pārvada tehnoloģijas koncepta un vēlāk tās demo versijas vērtību un priekšrocību nodošana (pārdošana) potenciālajiem tehnoloģijas spin-off uzņēmējiem vai licenciātiem, ar mērķi tehnoloģiju komercializēt. Lai to veiktu rezultatīvi, komercializācijas plāna aktivitātes ietver tiešās pārdošanas elementus, kā investoru un uzņēmēju iepazīstināšanu ar jauno tehnoloģiju forumos, platformās, izstādēs vai tiešās tikšanās.

Rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes laikā, projekta komanda izstrādāja eksperimentālo pētījumu dinamometrisko stendu, ar kura palīdzību tika veikti testēšanas, optimizēšanas, tehnoloģijas un apakšsistēmu stiprības, izturības un veiktspējas pētījumi, kuri daudzkārt atviegloja tehnoloģijas integrēšanu elektriskajā kartingā un turpmāko testēšanu un demonstrāciju reālās darbības vidē.

Kopumā sacīkšu kartinga Gillard testēšana ar 1,57:1 ķēdes pārvadu un RTA bezpakāpju pārvadu liecina, ka RTA tehnoloģijai ir sekojošas priekšrocības:

  • Par 30% palielinās sākuma griezes moments uz aizmugurējās ass.
  • Maksimālo jaudu kartings sasniedz 35% ātrāk.
  • Tiek palielināts maksimālais apgriezienu skaits minūtē uz aizmugurējās ass līdz ar to palielinās arī maksimālais transportlīdzekļa ātrums.
  • Galīgā pārnesumu attiecība mainās bez pakāpēm no 2,32:1 līdz 1,51:1.
  • Pārnesuma regulēšana ir automatizēta, ļaujot dažādu režīmu un vadības veidu pielietošanu.
  • Izturīgs un modulārais dizains nodrošina plašu rūpniecisko pielietojumu.

Uz doto brīdi bezpakāpju pārvada tehnoloģija ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tā darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos. Kopējā sistēmas efektivitāte ir par 4,5% mazāka nekā ķēdes piedziņai, tomēr kopējā veiktspēja tiek uzlabota. Validācijas un kvalitātes novērtējuma laikā no pilota un ekspertiem tika saņemta ļoti svarīga atgriezeniskā saite, kā arī pozitīvs novērtējums. Šobrīd projekta komanda fokusēsies uz tehnoloģijas pārneses pasākumu īstenošanu un plāno piedalīties mikromobilitātes izstādē, kura notiks šī gada maijā Hanoverē, Vācijā. Kā arī līdz 30.06.2022. projekta komanda un piesaistītie speciālisti strādās pie produktu komercializācijas t.sk. produkta identitātes, industriālā dizaina un mārketinga pasākumiem. Aktualizēs produkta virzīšanas tirgū stratēģiju un īstenos nepieciešamās aktivitātes, lai sasniegt izvirzīto komercializācijas veidu. Apmeklēs un iespējams piedalīsies Latvijas starptautiskās kartingu sacensības, lai iekrāt pēc iespējas vairāk materiāla potenciālo klientu uzrunāšanai.

Sekojiet līdzi jaunumiem!

Projekta īstenotāju komanda

Projekts “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem”, projekta identifikācijas numurs KC-PI-2020/62. Līgums Nr. KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 692;Darbības programmas; Izaugsme un nodarbinātība; 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa; Palielināt privātā sektora investīcijas P&A; 1.2.1.2. pasākuma; Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai; īstenošanas noteikumi; 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.