Šis seminārs piedāvāja platformu, lai dalītos savās zināšanās, pētniecības sasniegumos un nākotnes izaicinājumos. Semināra norises idejas autors ir RTA vadošais pētnieks profesors Ļubomirs Lazovs.

RTA pētnieki un studenti, kas piedalījās seminārā, strādā pie dažādām tēmām, tās ietver dažādu lāzertehnoloģiju pielietojumu materiālu un vielu apstrādē. Piemēram, viens no prezentētajiem pētījumiem bija saistīts ar koksnes termisko apstrādi, izmantojot infrasarkanā spektra lāzersistēmu. Šāda tēmas izvēle ir svarīga, jo koksne ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem produktiem. Pētījuma rezultāti ir realizējami industriālajā mērogā. Cits pētījums ietvēra toksisko ķīmisko vielu koncentrācijas samazināšanu šķīdumos, izmantojot lāzera starojumu, kā arī vara, alumīnija, nerūsējošā tērauda un to dažādu sakausējumu lāzerapstrādi, lai mainītu to mitrināšanas un raupjuma īpašības, piemēram, iegūstot hidrofobas, hidrofilas, kā arī pulētas virsmas. Papildus studenti pētīja optiskās šķiedras nozarē izmantoto poliamīda un teflona paraugu virsmas apstrādes lāzera tehnoloģisko parametru optimizācijas procesus, kā arī tika pētīts kontrasta marķējuma optimizācija anodētiem alumīnija paraugiem. Citi pētījumi lāzertehnoloģiju virzienā RTA ietver iespēju veikt lāzera virsmu strukturēšanu titāna sakausējumos biosaderības paaugstināšanai, kā arī analizēt iegūto kontrasta līmeni, ko izraisa lāzerapstrāde telekomunikāciju nozares izmantotajos savienotājos.

Kopumā visi pētījumi ir svarīgi, jo tie sniedz iespēju uzlabot un attīstīt tehnoloģijas dažādās nozarēs, piemēram, metālapstrādes, automobiļu, ķīmijas un pārtikas, optiskās šķiedras un telekomunikāciju, gazifikācijas, kosmosa, jūras, medicīnas (zobu un protezēšanas), kā arī aizsardzības nozarēs.

Šādi semināri veicina jauno pētnieku, doktorantu un maģistrantu zinātkāri un personīgo attīstīšanos, veicinot viņu prasmju un pieredzes apgūšanu lāzertehnoloģiju jomā, mijiedarbojoties ar pieredzējušiem pētniekiem. Līdzīgu pasākumu organizēšana ir lieliska iespēja interesentiem apmainīties ar savām zināšanām, gūt ieskatu dažādos zinātniskās pētniecības aspektos. Svarīgi ir veicināt zināšanu apmaiņu, kas sekmē lāzertehnoloģiju nozares attīstību, potenciāli dodot iespēju nākotnē izmantot lāzertehnoloģijas visdažādākajās nozarēs, tādējādi palielinot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju globālajā tirgū un veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstīšanos.

Šo semināru organizēja Dr. Emil Yankov un doktoranti Antons Pacejs un Imants Adijāns PostDoc projekta ietvaros 1.1.1.2/VIAA/3/19/474 "Jaunu industriālo materiālu lāzermarķēšanas procesa parametru analīze augsto tehnoloģiju lietojumiem" ietvaros. Iesaistītais personāls: Dr. Emil Yankov. Vadītājs: Prof. Ļubomirs Lazovs.

Antons Pacejs,

RTA akadēmiskās maģistru studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” direktors