Projekta galvenie rezultāti ir apkopoti projekta mājas lapā: https://addonskills.pb.edu.pl/

Divu gadu laikā ir sagatavotas un nopublicētas diva mācību grāmatas par ilgtspējīgo būvniecību, kuras var brīvi lejupielādēt šeit: https://pb.edu.pl/en/university-units/publishing-house/our-publications/#publikacja-25

Tāpat ir sagatavoti mācību materiāli angļu un visās partneru nacionālajās valodās: https://addonskills.pb.edu.pl/intellectual-outputs-1/didactic-materials-in-native-languages/

Visi materiāli ir brīvi pieejami.

Projekta koordinators:

Mg.sc.ing., Aleksejs Zorins

e-pasts: Aleksejs.Zorins@rta.lv