Izlaidumā fakultātes dekāns, Dr.paed., profesors Jānis Dzerviniks un studiju programmu direktori izsniedza diplomus, teica ceļavārdus un vēlēja veiksmi jaunajiem speciālistiem. Svinīgajā brīdī video apsveikumā varēja vērot izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas uzrunu, klātesošos sveica RTA studiju prorektore Angelika Juško-Štekele. 

Studijas RTA izglītības zinātņu programmās un sociālajā rehabilitācijā ir pieejamas interesentiem, kuri vēlas nākotnē iekļauties darba tirgū, iegūt vērtīgu zināšanu bagāžu, kā arī veikt pētījumus. Uzņemšanā Izglītības, valodu un dizaina fakultātē plānotas vairāk kā 120 valsts finansētās budžeta vietas. Izglītības un zinātnes ministrija piešķir valsts budžeta studiju vietas arī divās RTA nepilna laika pedagogu izglītības studiju programmās: profesionālā bakalaura studiju programmā “Speciālā izglītība” un “Sākumizglītības skolotājs”. 

Jāpiebilst, ka RTA studentiem pastāv iespēja saņemt paaugstināto valsts piešķirto 300,00 EUR stipendiju tematiskās jomas “Pedagogu izglītība un izglītības zinātne” programmu grupā “Pedagogu izglītība”. Uzņemšanas procesā 2024. gada vasarā gaidām reflektantus studijām skolotāju izglītības studiju programmās gan pilna, gan nepilna laika studijās.  

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto