Piedalīties konkursā aicināti jaunieši ar vai bez priekšzināšanām mākslas jomā, visi, kas vēlas paust savu attieksmi par pilsoniskas sabiedrības procesiem. 2021.gadā pirmajā plakātu konkursā tika iesniegti 24 jauno mākslinieku darbu pieteikumi, četri no tiem saņēma godalgas. Topošo mākslinieku darbi tika izstādīti vairākās ceļojošās izstādēs dažādās Latgales vietās.

Arī šī gada konkursā visi dalībnieki, kuru darbi tiks eksponēti izstādēs, saņems konkursa dalībnieka diplomus, uzvarētāja balvu un Skatītāju simpātiju balvu, ko noteiks biedrības ESTO un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas aptauju balsojums.

Plakātus kopā ar aizpildītu konkursa veidlapu gaidīsim e- pastā estobiedriba@gmail.com līdz 2022.gada 25.aprīlim. Konkursa laureātu apbalvošana paredzēta 2022.gada 17.maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izstāžu zālē, plakātu izstādes atklāšanas pasākumā.

Informācija par Konkursa nolikumu publicēta interneta vietnēs biedribaslg.lv un rta.lv.

Sociālo plakātu konkurss “Esi aktīvs, piedalies!” tapis biedrības ESTO projekta “Klausies. Saproti. Rīkojies!” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Konkursa nolikums

Sagatavoja
Ilona Rupaine, talr.26119946
ilona.rupaine@gmail.com