Katru gadu akadēmija piedāvā uzsākt studijas par valsts budžeta līdzekļiem vairāk nekā 300 pirmo kursu studentiem. Ja reflektants konkursa kārtībā netiek valsts finansētajā budžeta grupā, ir iespēja studēt par maksu, ņemt studiju kredītu. Maksas studijas ir arī tiem studējošajiem, kuri izvēlas nepilna laika (neklātienes) studiju formu.

2022./2023. studiju gadā noteikt arī šādas Studiju maksas atlaides*:

  • 5% atlaidi studiju gadā saņems tie reflektanti/studenti, kuri pilnu viena gada studiju maksu samaksās līdz 01.09.2022.
  • 10 % atlaidi pirmajā studiju gadā no pilnās studiju maksas saņem reflektanti, kuriem RTA studē 1.pakāpes radinieks (vīrs, sieva, brālis, māsa, vecāki, bērni).
  • 15 % atlaidi 1.studiju gadā saņems RTA 2021./2022. studiju gada absolventi, kuri turpina studijas RA maģistrantūrā.
  • 30% atlaidi vienam semestrim saņems pretendenti, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos pēc studijām citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs.
  • 10% atlaidi vienam semestrim saņem RTA bijušie studenti, kas atjauno studijas.
  • 15% atlaidi 1.studiju gadā saņems RTA Absolventu Asociācijas biedri, kuri turpina studijas RTA.
  • 40 % atlaidi RTA saņem RTA darbinieki, kas uzsāk studijas doktora studiju programmā “Ekonomika un uzņēmējdarbība”

* gadījumos, kad studentam pienākas vairākas atlaides, tās nesummējas.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa