Līdz 20. oktobrim ir iespējams pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “PEDAGOĢISKĀ PROCESA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA” (B, 72 stundas).

Programmas mērķauditorija – personas, kurām nav skolotāja profesionālās kvalifikācijas vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības, tālākizglītības programmu realizēšanai.

Programmas mērķis – pilnveidot profesionālās kompetences, apgūstot pedagoģijas, psiholoģijas un mācīšanas metodikas pamatus.

Pēc programmas apguves tiek izsniegts sertifikāts.

Programmas īstenošanas periods – no 2022. gada 22. oktobra līdz 2023. gada 11. februārim.

Nodarbības notiks ATTĀLINĀTI, izmantojot Zoom platformu (galvenokārt sestdienās).

Programmas apguves izmaksas – EUR 170,00.


Plašāka informācija par programmu un pieteikšanās.

Sīkāku informāciju varat iegūt, rakstot uz muzizglitiba@rta.lv vai zvanot pa tālruņa numuru +371 29336118