Programmas mērķis - veidot studentiem praktiskās iemaņas starpkultūru komunikācijā kā saskarsmes procesā, kurā notiek sociālo normu un vērtību, kā arī uzvedības modeļu apguve un personības attīstība.

Pieteikšanās līdz 18. februārim. (Pieteikuma anketa)

Studentu ieguvumi piesakoties šai programmai:

  • Sertifikāts, kas apliecina tavu starpkultūru komunikācijas kompetenci (2KP);
  • Iespēja pilnveidot angļu valodas zināšanas un iepazīt jaunus draugus no dažādām pasaules malām;
  • Unikāla pieredze, strādājot komandā;
  • Semestra noslēgumā vienreizējā stipendija par atbildīgu attieksmi.
  • RTA degvielas karte, ja tavos pienākumos ietilps ārzemju viesu sagaidīšana.

Programmas saturs:

  • Ārvalstu studentu sagaidīšana;
  • Iekārtošana naktsmītnē
  • Iepazīstināšana ar RTA, Rēzekni, Latgali un Latviju;
  • Asistēšana inkulturācijas procesā;
  • Integrācijas pasākumu organizēšana.

Par programmu jautā, programmas vadītājai Sandai Kauliņai, rakstot uz e-pastuSanda.Kaulina@rta.lvvai zvanot uz tālruni 28390076