#

Projekta PREDYS uzmanības centrā ir ļoti specifiskas problēmas - to bērnu agrīna identificēšana, kuriem ir disleksijas risks pēdējā mācību gada pirmsskolas vecumā, viņu specifisko prasmju attīstības līmenis, kas nepieciešams lasīšanas un rakstīšanas apguves procesa atvieglošanai pirmajā klasē, izpratne par pārejas procesu no pirmsskolas uz sākumskolu, grūtības, ar kurām jaunāko klašu skolēni var saskarties ar skolu saistītām prasmēm, atbalstu tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, palielinot bērnu interesi un motivāciju.

Mangualde projekta dalībnieki viemīlīgi uzņēma partnerus Edufor – Felisimina Alcantara skolā ar skolēnu muzikālu sveicienu. Iepazīstināja ar izveidoto skolas telpās nākotnes klasi (Classroom of the Future), kura dod iespējas strādāt skolotājiem un skolēniem ar dažādam IT tehnoloģijām. Partnerskolu skolotāji dalījās pieredzē, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un disleksijas grūtības, kā tiek organizēts darbs dažādās valstīs, lai palīdzētu bērniem iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši katra spējām.

Mācību laikā iepazināmies ar dažām Mangualde skolām, to ikdienu, mācību procesa organizāciju. Apmeklējām Ana de Casdto Osorio skolu, vizītes laikā tika dota iespēja vērot skolēnus un skolotāju darbībā. Iepazinām mūsdienīgas un mājīgas skolas bibliotēkas darbību, kurā skolēni ne tikai lasa grāmatas, bet arī piedalās dažādās aktivitātēs. Bija iespēja apmeklēt rehabilitācijas un psiholoģijas mācību centru, kura galvenie uzdevumi ir strādāt ar bērniem un palīdzēt ne tikai mācībās, bet sniegt arī emocionālu atbalstu mācoties. Piedalījāmies lekcijās un nodarbībās, ko vadīja skolas psihologs Rui Madeira, kurš arī ir Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras loceklis. Klausījāmies par Portugālē organizēto vērtēšanas sistēmu un atbalsta sistēmu bērniem un skolēniem ar speciālām vajadzībām (BSV), kā arī ieguvām zināšanas un priekšstatu par agrīnas disleksijas atklāšanu. Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt un izstaigāt krāšņās 18.gs. baroka telpas -Anadijas grāfu pili Mangualde (Palácio dos Condes de Anadia), kuras sienas glabā sevī atmiņu vēsturi.

Pielietojot jauniegūtās zināšanas, skolotāji spēs sniegt efektīvāku atbalstu skolēniem ar lasīšanas grūtībām un iesaistīt viņus dažādās aktivitātēs.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Preiļu 1. pamatskolas skolotājas
Diāna Gurgāne, Nadežda Uškāne, Lolita Adamoviča, Anita Lauska