Projekta “PREDYS” mācību brauciena mērķis bija iepazīt Grieķijas pieredzi un aktivitātes disleksijas identificēšanas un novērtēšanas jomā bērniem pārejas procesā no pirmsskolas un sākumskolu, kā arī rīkus un pieejamo atbalstu bērniem, vecākiem un skolotājiem. Dalībnieki apmeklēja Heraklionas 4. pamatskolu, kur tika sniegta informācija par disleksiju, tās identificēšanu un iespējamām intervencēm, Starpdisciplinārās atbalsta komitejas darbību un Paralēlā atbalsta iestādi, kura sniedz atbalstu skolēnu iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs. Labās prakses apmaiņa partnerorganizāciju lokā notika arī apmeklējot Heraklionas Starpdisciplinārās novērtēšanas, konsultāciju un atbalsta centru (KEDASY), kurā dalībnieki apskatīja speciālo pedagogu, psihologu un logopēdu izmantotos novērtēšanas rīkus un materiālus. Tikšanās laikā ar Heraklionas reģiona pamatizglītības departamenta vadītāju Emanuelu Baladakis tika apspriesti īstenotie atbalsta un iekļaušanas pasākumi, kā arī iespējamā sadarbība nākotnē.

Apmeklētās Knosas pilsdrupas un Heraklionas Arheoloģisko muzeju, kas ir viens no modernākajiem muzejiem Eiropā, ļāva mācību brauciena dalībniekiem izjust pagātnes sasaisti ar mūsdienām un tuvāk iepazīt civilizācijas pirmsākuma šūpuli.

Gūtā pieredze un zināšanas rosināja dalībniekos jaunas idejas darbam ar skolēniem ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām, kā arī ļāva izvērtēt situāciju savā un partnerorganizāciju valstīs.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 5. vidusskolas un Rēzeknes PII "Rūķītis" pārstāves
Olga Timofejeva, Regīna Ogriņa, Aija Vindeče, Aija Kalvāne

#