Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju sapulcē pārstāvēja projekta Latvijas komandas koordinatore Ilze Skromule un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotāja Inga Zeltiņa. Kopā ar pārstāvjiem no Portugāles, Bulgārijas, Rumānijas un Turcijas tika apspriestas projekta aktualitātes, analizēts līdz šim paveiktais, kā arī izvirzītas prioritātes un uzdevumi noslēdzošajam projekta posmam.

Jāatgādina, ka projekts STREAM  ir vērsts uz iekļaujošu izglītību jeb ikviena skolēna mācību kvalitātes uzlabošanu, strādājot ar STEAM jomām (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, māksla un matemātika), kā arī veicinot iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgam darbam ar tekstu. Strādājot ar iepriekš minētajām jomām, vienlaikus tiek veicināta vienaudžu mācīšanas metode (peer-to-peer teaching). Tas nozīmē, ka mācības notiek komandās, kur skolēni iejūtas skolotāju lomā. Lai tas būtu iespējams, projekta laikā ir izstrādāti daudzveidīgi materiāli, darba lapas, datorizētas aplikācijas, kas ļauj pārbaudīt un pilnveidot dažādu vecumposmu skolēnu zināšanas un prasmes.

Projekta noslēgums gaidāms jau 2023. gada vasarā, tādēļ šī semestra laikā tiek plānots intensīvs darbs ar izstrādāto materiālu testēšanu un apkopošanu, kā arī plašākas sabiedrības iepazīstināšana ar sasniegtajiem rezultātiem. Projekta komanda cer, ka radītie materiāli būs noderīgi skolām ikdienas mācību darbā.