SEinHE-projekts ir Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts sociālās uzņēmējdarbības izglītības attīstībai piecās projekta dalībvalstīs. SEinHE-projekta mērķis ir veicināt izpratni par sociālo uzņēmējdarbību, tās priekšrocībām augstākās izglītības iestādēs. Projekts ir balstīts uz sociālo uzņēmējdarbību kompetenču nepilnību pētīšanu piecās projektā iesaistītajās iestādēs un to reģionos. Iegūtās zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības kompetencēm un kompetenču vajadzībām tiks izmantotas metodoloģisko pieeju un mācību satura izveidei. Projekta ietvaros tiek izstrādāta apmācību programma par sociālo uzņēmējdarbību Lietuvas, Latvijas, Kipras, Somijas un Beļģijas skolotājiem.

SEinHE projekta ietvaros tiek organizētas arī intensīva programmas par sociālo uzņēmējdarbību arī studentiem, kas no 3. līdz 7. oktobrim norisinājās RTA. Intensīva nedēļas laikā RTA studenti kopā ar piecu dalībvalstu studentiem tika iepazīstināti ar sociālās uzņēmējdarbības pamatjēdzieniem, sociālās uzņēmējdarbības metodēm, reālām problēmām, ar kurām saskaras esošie sociālie uzņēmumi. Studentiem tika dota iespēju risināt reālas problēmas ar kurām saskaras uzņēmumi, veicinot inovatīvu domāšanu par to, kā tās risināt un stimulēt sociālās uzņēmējdarbības spējas un stimulēt sociālās uzņēmējdarbības prasmes.


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto